Archiwum PAN w Krakowie

Archiwum PAN w Krakowie

List od Stefana Żółkiewskiego z 12.07.1962

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 02.06.1969

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 06.03.1968

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.10.1966

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.11.1965

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 15.02.1954

Kartka pocztowa od Marii Turowicz z 14.11.1966

List do Polskiej Akademii Nauk z 16.11.1968

List od Witolda Lutosławskiego z 07.02.1968

List od Henryka Markiewicza z 24.02.1964

Zaproszenie na dyskusję naukową z b.d.

List od Hanny Malewskiej z 17.01.1969