Biuro Współpracy Naukowej z Zagranicą

Biuro Współpracy Naukowej z Zagranicą

List do Polskiej Akademii Nauk z 05.03.1969

Prośba o rezerwację z 22.09.1964