Komitet Redakcyjny Biblioteki Klasyków Filozofii

Komitet Redakcyjny Biblioteki Klasyków Filozofii

List od Ireny Krońskiej z 05.01.1966 (1)

List od Ireny Krońskiej z 07.09.1954

Zaświadczenie od Ireny Krońskiej z 10.06.1955

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.11.1952

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.02.1952

List od Ireny Krońskiej z 27.05.1967

List od Ireny Krońskiej z 10.10.1954

List od Ireny Krońskiej z 06.05.1954

List od Ireny Krońskiej z b.d (1)

List od Ireny Krońskiej z 10.04.1967

List do Ireny Krońskiej z 24.01.1955

List od Ireny Krońskiej z 21.09.1954