wydawnictwo

wydawnictwo

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.02.1958

List od Zofii Lissy z 14.02.1949 oraz Załącznik

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 06.08.1921

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1966

List od Władysława Witwickiego z 28.05.1918

List od Władysława Witwickiego z 07.03.1925

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921