kwestie organizacyjne

kwestie organizacyjne

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 11.09.1949

List od Tadeusza Czeżowskiego z 07.06.1969

List od Ignacego Małeckiego z 04.02.1964

List od Felixa Kaufmanna z 27.04.1935

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Filozoficznej z 08.11.1930

List do Władysława Tatarkiewicza z 04.11.1960

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 24.10.1936

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.04.1925

List od Stefana Morawskiego z bd 5

List do Polskiej Akademii Nauk z 16.11.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.10.1954