kwestie osobise

kwestie osobise

List do Władysława Tatarkiewicza z 23.11.1959

List od Marii Gołaszewskiej z 20.07.1966