akt habilitacji

akt habilitacji

List od Kazimierza Twardowskiego z 18.03.1925