analizy typów bytowych

analizy typów bytowych

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 03.01.1967