artykuł Kotarbińskiego

artykuł Kotarbińskiego

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.01.1923