błaganie

błaganie

List od Stefana Morawskiego z 30.10.1968