członkowie PTF

członkowie PTF

List od Władysława Tatarkiewicza z 07.02.1962

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 02.12.1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.02.1962

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 21.03.1968

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 30.06.1966