Czy i jak można wykazać obiektywność spostrzeżenia zewnętrznego?

Czy i jak można wykazać obiektywność spostrzeżenia zewnętrznego?

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.01.1923