David Ross

David Ross

List do Ireny Krońskiej z 19.01.1955