dialog filozoficzny: #uwagi dyskusyjne

dialog filozoficzny: #uwagi dyskusyjne

List od Stefana Morawskiego z 30.09.bd