doświadczenie kolektywne

doświadczenie kolektywne

List od Ireny Krońskiej z 19.04.1947