druk przekładu

druk przekładu

List od Konstantego Michalskiego z 20.02.1939

List od Konstantego Michalskiego z 09.02.1939