Ernst Mach

Ernst Mach

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1968

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.05.1935

List do Polskiej Akademii Nauk z 24.09.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.11.1954