Etyka Spinozy

Etyka Spinozy

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1954