fenomenologia #działalność odczytowa

fenomenologia #działalność odczytowa

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939