formy subiektywne

formy subiektywne

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922