geniusz Ingardena

geniusz Ingardena

List od Stefana Morawskiego z 03.06.1964

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 06.03.1968