Helena Patočková

Helena Patočková

List od Jana Patočki z 03.12.1966