Ignacy Wasserberg

Ignacy Wasserberg

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1917

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.03.1917

Kartka pocztowa od Władysława Witwickiego z 04.08.1919