Instytut Filozofii UW

Instytut Filozofii UW

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.11.1952

List do Władysława Tatarkiewicza z 25.11.1952

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 13.02.1953