Janusz Ingarden

Janusz Ingarden

List do Mieczysława Wallisa z 05.02.1966

List od Ireny Krońskiej z 13.01.1961

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.10. 1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

List do Polskiej Akademii Nauk z 28.04.1964

List do Polskiej Akademii Nauk z 04.06.1966

Pocztówka od Henryka Mehlberga z b.d.

List do Stefana Żółkiewskiego z 07.05.1964