kategorialne sposoby bycia

kategorialne sposoby bycia

List od Edmunda Husserla z 02.12.1929