Kazimierz Błeszyński

Kazimierz Błeszyński

List od Władysława Witwickiego z b.d D