Konflikt rozumu i wiary a rozwój dziejowy filozofii

Konflikt rozumu i wiary a rozwój dziejowy filozofii

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930