konstrukcje kategorialne

konstrukcje kategorialne

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931