Kręgi filozoficzno-teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w pierwszej dobie jego istnienia

Kręgi filozoficzno-teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w pierwszej dobie jego istnienia

List od Konstantego Michalskiego z bd