Krytyka stanowiska Herbertz’a w sprawie zagadnienia prawdy

Krytyka stanowiska Herbertz’a w sprawie zagadnienia prawdy

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1923