Księga Pamiątkowa prof. Tatarkiewicza

Księga Pamiątkowa prof. Tatarkiewicza

List do Stefana Żółkiewskiego z 06.03.1966