Kształtowanie się sił obronnych w okresie tysiąclecia

Kształtowanie się sił obronnych w okresie tysiąclecia

List od Stefana Żółkiewskiego z b.d.