Leszczyński

Leszczyński

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.