lista chętnych

lista chętnych

List do Polskiej Akademii Umiejętności z 20.02.1948