lista uczestników

lista uczestników

List od Kazimierza Wyki z 23.07.1962