negatywna opinia

negatywna opinia

List od Stefana Morawskiego z 30.10.1968