niedopatrzenie

niedopatrzenie

List do Stefana Morawskiego z 29.10.1969