Nowy Targ

Nowy Targ

List do Danieli Gromskiej z 28.05.1960

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 27.06.1969