O stanowisku teoryi poznania wśród nauk filozoficznych

O stanowisku teoryi poznania wśród nauk filozoficznych

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1923