O związku przyczynowym i przyczynowej strukturze świata

O związku przyczynowym i przyczynowej strukturze świata

List do Stefana Żółkiewskiego z 30.12.1967