opóźnienie wydania

opóźnienie wydania

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 16.04.1966