"Pod Szczytami"

"Pod Szczytami"

List do Danieli Gromskiej z 07.02.1963