podziękowania dla Twardowskiego

podziękowania dla Twardowskiego

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.01.1923