Polska Adademia Literatury

Polska Adademia Literatury

Kartka pocztowa od Karola Irzykowskiego z 26.10.1936

Kartka pocztowa od Karola Irzykowskiego z 07.10.1936