pozwolenie

pozwolenie

List do Państwowego Instytutu Wydawniczego z 10.12.1951