pozwolenie na wyjazd

pozwolenie na wyjazd

List od Stefana Morawskiego z 03.06.1964