praca o pytaniach

praca o pytaniach

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 01.12.1927

List od Władysława Witwickiego z 21.02.1924

List od Władysława Witwickiego z 25.02.1924