Prezes Towarzystwa Filozoficznego

Prezes Towarzystwa Filozoficznego

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.09.1926