propozycja współpracy

propozycja współpracy

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 21.07.1951